Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö Börshus, Malmö

Pris

2 450 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
3 450 kr/pers för icke-medlemmar.

I priset ingår fika, lunch och dokumentation.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 2 november.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Fördjupa dina remburskunskaper

Välkommen till ett rembursseminarium där vi går igenom ISBP 2013 (International Standard Banking Practice) tillsammans med ICC:s Rembursregler UCP 600. De båda regelverken utgör en världsstandard för remburser och är två hjälpande guider för dig som arbetar med remburser.

Utgåvan av ISBP 2013 tar bland annat upp utformning och granskning av en rad vanliga rembursdokument som saknades i den tidigare utgåvan, såsom packlistor, inspektionscertifikat, hälsocertifikat och kvalitets/kvantitets certifikat.

Rembursen spelar ofta en stor roll vid internationella affärer. Hur en remburs är utformad kan många gånger vara avgörande för om en affär blir av. Redan vid förhandlingstillfället är det viktigt att säljare och köpare har kunskaper om hur rembursen fungerar som säkerhet och betalningssätt.

Under seminariet kommer tillämpning av dokumentreglerna att gås igenom. Deltagarna kommer också att få arbeta i grupp med olika uppgifter, bl a flera rembursexempel, samt diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen.

Har du böckerna ISBP 2013 och/eller UCP 600 så rekommenderar vi att du tar dem med dig. Du som inte har böckerna kan köpa dem av Handelskammaren. Beställning kan göras i samband med din anmälan till rembursseminariet.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med remburser och som vill fördjupa och uppdatera dina kunskaper.

Föreläsare är Sofia Lindén, CDCS Trade Finance, Handelsbanken, Göteborg.

Välkommen!

0