Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö Börshus, Malmö

Pris

3 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 150 kr/pers för icke-medlemmar.

I priset ingår fika och lunch.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift. Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 28 oktober.

Fördjupa dina remburskunskaper – Malmö

Välkommen till ett rembursseminarium där vi går igenom ISBP 2013 (International Standard Banking Practice) tillsammans med ICC:s Rembursregler UCP 600. De båda regelverken utgör en världsstandard för remburser och är två hjälpande guider för dig som arbetar med remburser.

Utgåvan av ISBP 2013 tar bland annat upp utformning och granskning av en rad vanliga rembursdokument exempelvis packlistor, inspektionscertifikat, hälsocertifikat samt kvalitets- och kvantitetscertifikat.

Rembursen spelar ofta en stor roll vid internationella affärer. Redan vid förhandlingstillfället är det viktigt att säljare och köpare har kunskaper om hur rembursen fungerar som säkerhet och betalningssätt.

Under seminariet kommer tillämpning av dokumentreglerna att gås igenom. Deltagarna kommer också att få arbeta med olika uppgifter, bl a flera rembursexempel, samt diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen.

Om du redan har böckerna ISBP 2013 och/eller UCP 600 så rekommenderar vi att du tar dem med dig. Du som inte har böckerna kan köpa dem av Handelskammaren. Beställning kan göras i samband med din anmälan till rembursseminariet.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med remburser och som vill fördjupa och uppdatera dina kunskaper.

Föreläsare är Sofia Lindén och Malin Hallberg, CDCS Trade Finance, Handelsbanken, Göteborg.

Varmt välkommen!
0