Datum / Tid


Plats

Ångbåtsbron 1, Malmö, Sverige

Pris

Kostnadsfritt och endast för medlemsföretag i Handelskammarens Hållbarhetsnätverk.

Fördjupning inom CSRD och ESRS – rundabordssamtal

Vi vill bjuda in till rundabordssamtal för att diskutera det nya direktivet, Corporate Sustainability Directive, och dess standard, European Sustainability Reporting Standards.

Det är många som är långt framme inom hållbarhet och behöver djupdyka i det nya direktivet och förstå i detalj vad det innebär för just deras verksamhet. Eftersom mycket är nytt så finns det inte än en etablerad best practice.

Vi vill samlas till ett mindre rundabordssamtal där vi diskuterar och delar med oss av olika reflektioner av det nya ramverket samt hur vi kan på bästa sätt förbereda oss för den struktur och strategi som CSRD behöver.

Blir det stort intresse så skapar vi fler rundabordssamtal.

Anmälan sker till Elisabeth Axelson. Skicka gärna med det du vill diskutera under rundabordssamtalet.

Detta rundabordssamtal är till dig som är långt framme inom hållbarhetsfrågorna och inte behöver förstå grunderna inom hållbarhet och direktivet utan vill diskutera texterna i detalj. Det är endast öppet för medlemmar inom Hållbarhetsnätverket och kostnadsfritt.

Vill du delta digitalt kan du delta den 20 november – läs mer här.

0