Datum / Tid


Plats

Wisbystrand, Konferensrum Viklau, Strandvägen 4

Pris

Seminariet är kostnadsfritt

Företagens engagemang är avgörande för Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som 2015 antogs av FN:s Generalförsamling. För att nå de nya målen krävs det att alla aktörer i samhället tar sitt ansvar och bidrar med den kompetens och engagemang som de har, inklusive näringslivet. Företag besitter kompetens och resurser som kan vara drivande i hållbar utveckling. Innovation och investeringar, samt nyskapande av jobb, infrastruktur, teknik, nya marknader och nya produkter är några exemplet på hur företag kan bidra. Samtidigt ger detta en lönsamhet för företag då en genomgång av företagets hållbarhetsarbete minskar risker, ökar kontrollen av leverantörskedjan, ökar transparens för intressenter samt minskar resursförbrukningen. Det finns många företag som har insett sitt ansvar samt bidrag till hållbar utveckling och antagit Agenda 2030 till deras Agenda.

Medverkande:
Lina K Wiles, Hållbarhetschef, Berendsen Textil Service AB
Martin Lucander, Konsult, Aspekta
Martin Ragnar, Dr. R&D Director, Axolot Solution
Staffan Fredlund, Miljöchef, Wihlborgs Fastigheter AB
Annika Widmark Sjöstedt, Strateg, Kraftringen
Carina Eklund, chef för verksamhetsutvecklingen, Sysav
Ulrica W Johansson, Gruppchef Turbin & Process, Sweco Energy AB
Karl-Erik Grevendahl, Moderator, Sydsvenska Handelskammaren

Mingel
Innan seminariet bjuder vi in till ett enklare mingel med snittar och härtappat vatten. Minglet äger rum mellan 10.30-11.00 på Balkongen utanför lokalen för paneldebatten Viklau. Skynda dig och säkra din plats!
Anmälan till minglet görs nedan.

0