Datum / Tid


Plats

Krangatan 2, Åhus

Pris

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300 kr.

Företagsbesök Åhus Hamn

Följ med oss på en guidad rundtur i Åhus hamn och industripark. Vi får möjlighet att se effektiv logistik för import- och exportgods, men också utvecklingen av den industripark, som Åhus Hamn är idag.

Åhus har alltsedan 1100-talet varit en handelsplats med hamn. På ett av de äldsta sjökort som hittats, upprättat av italienaren Angelino Dalorto år 1330, finns Åhus utprickat.

Åhus Hamn & Stuveri AB är idag en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. De stora affärsområdena är bulk- och containerhantering samt magasinsuthyrning. Inom hamnområdet verkar flera stora företag, till exempel The Absolut Company, Svenska Lantmännen, Knauf Danogips GmbH, Svenska Foder AB, Yara AB, Akzo Nobel Chemicals AB och KLF. Dessa företag är också delägare i hamnbolaget.

Värd för vårt besök är Åhus Hamns vd Fredrik Åsare.

Endast öppet för medlemmar i Handelskammaren.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0