Datum / Tid


Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke medlemmar.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 20 oktober kl 09:00.

Boken ”Förtroende – företagets viktigaste kapital” ingår i priset och kommer skickas efter webbinariet.

Förtroende – företagets viktigaste kapital

Förtroende har utvecklats till att bli företagets viktigaste kapital. Det är en av de starkaste faktorerna för framgångsrika företag i en global och digitaliserad värld.

Förtroende handlar om människor och relationer och är något som vi ofta benämner som ett ”mjukt” emotionellt värde, men det är i verkligheten hårt och värdefullt. Förtroendekapitalet ingår i det som benämns dolda tillgångar och står för 80% av ett företags värde idag jämfört med 20% på 1970-talet enligt en rapport från Oracle.

Förtroende är en nyckelfråga och kräver ett strategiskt fokus. Det är en fråga som styrelse och ledning ständigt måste ha på sin agenda med frågeställningar som:

  • Hur attraherar vi engagerade medarbetare som delar våra värderingar och bygger förtroende hos kunderna?
  • Hur skapar vi lojala kundrelationer och långsiktiga relationer med externa intressenter och samhället?

Förtroendekapital tar tid att bygga, det måste vårdas då det kan raseras snabbt.

Kristina Jarring Lilja är författare till den nyligen utkomna boken ”Förtroende – företagets viktigaste kapital”. Förtroende byggs genom lågt självfokus, delade värderingar och uppfyllda förväntningar. Kristina ger dig konkreta råd hur du bygger ditt  förtroendekapital varje dag oavsett vilket roll du har som ledare.

Kristina har lång erfarenhet av ledande positioner inom handel, både internationellt och i Sverige. Idag arbetar hon som förtroendespecialist och professionell styrelseledamot.  Hon är ordförande i Gents.com och i StyrelseAkademien Skåne samt ledamot i Brännbornföretagen, MultiQ, Nitator Stainless Steel, Invarmex och StyrelseAkademien Sverige.

Mer information om Kristina finns på hennes hemsida www.jarring.se
Boken ”Förtroende – företagets viktigaste kapital” ingår i priset och kommer skickas efter webbinariet.

0