Datum / Tid


Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke-medlemmar.
Kostnadsfritt för dig som är medlem i något av våra nätverk. Skriv i din anmälan vilket nätverk du tillhör. 

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15 juni kl. 12.00.

Fråga psykologen:

Om psykisk (o)hälsa kopplat till hemarbete och social distans

Coronapandemin har påverkat oss alla i arbetslivet. Sättet vi arbetar på, hur vi samarbetar, hur vi interagerar och hur vi når våra mål individuellt och gemensamt. Vi har alla snabbt behövt ställa om och många arbetar på distans, hemifrån.

De nya förutsättningarna påverkar oss i arbetslivet och kan även skapa oro generellt, något som i sin tur påverkar hur vi mår. Som arbetsgivare märker vi kanske att medarbetare mår sämre och är mer ängsliga eller stresskänsliga, tydliga tecken på att vi upplever ökade krav och minskad kontroll.

Under webbinariet ”Fråga psykologen” får ni träffa Rebecca Ryd, leg.psykolog och organisationskonsult, från PBM, med stor vana att arbeta med människor i förändring och med att stötta och utbilda chefer och företag. Rebecca svarar på era frågor om psykisk hälsa och ohälsa i pandemins fotspår och berättar om grundläggande mänskliga behov och hur vi kan bemöta medarbetare och kollegor i dessa tider. Lär dig mer om distansarbete, oro, förändring, beteenden och arbetsmiljö och ta chansen att ställa just dina frågor om hur du kan stötta och påverka andra samt vara en positiv tillgång för din verksamhet.

Skicka gärna in dina frågor i förväg till Victoria Karlsson.
Det kommer under webbinariet att finnas en chatt som du även kan ställa frågor i.

Varmt välkommen!

0