Framtidens tillväxttrender för företag och beslutsfattare i Ljungby

så utvecklas Ljungby kontra Sydsverige

Hur ser utvecklingen i Ljungby ut? Vilka trender kan vi se i Ljungby som arbetsmarknadsregion och hur förhåller sig dessa trender till hur Sydsverige i övrigt utvecklar sig?

Som företagsledare och beslutsfattare i Ljungby är det viktig fakta att få insikt i och kan användas för framtida beslut. På vårt frukostmöte presenterar Anders Borgehed, regionchef Handelskammaren policyfrågor sydost, delar av rapporten Sydsverige Live med fokus på trender som kan påverka näringslivet i Ljungby.

Du kommer även att få lyssna till Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör Region Kronoberg, som kommer att presentera resultat från OECD:s uppföljningsrapport. Hur ser utvecklingen i Kronoberg ut och vilka åtgärder har man i rapporten identifierat som viktiga för att stärka Kronobergs utveckling?

Rapporten Sydsverige Live är unik i sitt slag. Den baseras på officiella datakällor från SCB men det som sedan gör den unik är de undersökningsintervjuer med 150 ledande beslutsfattare i södra Sverige, djupintervjuer och en näringslivspanel som tillsammans ger en unik kunskapskälla för hur utvecklingen ser ut i framtidens näringsliv i södra Sverige. Undersökning ger insikter som kan användas för framtida beslut av både företagsledare och andra beslutsfattare i södra Sverige.

Ta gärna med dina kollegor, inbjudan gäller alla på ditt företag!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Frukostmötet arrangeras av Handelskammaren, CIL, Idé- och resurscentrum, Ljungby Business Arena och Ljungby Kommun.

Kategoriserad i Kronoberg, Nätverksträff, Våra frågor