Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler i Malmö Börshus på våning 2, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Hållbarhetsnätverket eller Trade Network. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Kontakta oss gärna för mer information.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.00-9.20 serveras kaffe/te och fralla.

Sista anmälningsdag är den 28 mars.
Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Från klimattullar till tullfrihet för klimatprodukter – så kan handelspolitiken bidra i klimatomställningen

På många sätt är handelspolitiken underutnyttjad i den pågående klimatomställningen. Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium, besöker Handelskammaren och träffar medlemsföretag för att visa på hur handelspolitiken kommer att bli allt viktigare i det pågående klimatarbetet och hur detta kan komma att påverka svenska företag.

En åtgärd som diskuterats flitigt i media är EU:s förslag på en ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM). Förslaget innebär i praktiken att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Hur skulle en sådan ”klimattull” fungera i praktiken och när kan den bli verklighet?

Att främja handel med klimatviktiga varor och tjänster genom tullfrihet är också en möjlig handelspolitisk åtgärd. Dock har man inom WTO haft svårt att komma överens om vilka varor som ska anses klimatviktiga. Anders kommer berätta mer om det pågående arbetet i WTO, möjliga vägar framåt och när han tror att man kan komma överens i frågan.

Avslutningsvis kommer Anders att visa på hur det idag förekommer flera handelshinder som försvårar handeln med klimatvänliga varor och tjänster. Här kommer han att bjuda in deltagarna i diskussioner kring vilka handelshinder de idag upplever och vilken hjälp man kan få via Kommerskollegium för att lösa de problem och hinder man möter i sina internationella affärer.

Anders Ahnlid tillträdde som generaldirektör för Kommerskollegium i augusti 2020. Han har en bakgrund som bland annat chef för Sveriges EU-representation i Bryssel, chef för den svenska OECD-delegationen i Paris och utrikesråd för handelsfrågor vid Utrikesdepartementet. Han har även tjänstgjort vid Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève och vid svenska ambassaden i Washington.

Varmt välkommen!

0