Datum / Tid


Plats

Högskolescentrums lokaler i Garvaren, stationsgatan, Ljungby

Pris

Kostnadsfritt. Anmäl dig på frukost@campusljungby.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 13 september kl 12.00

Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 7.45

Frukostmöte: Ljungby kommuns väg mot 35.000 invånare

Ljungby kommuns väg mot 35.000 invånare
– det pågår mycket som är spännande och positivt…

Kom och mingla med kaffe och macka innan vi startar morgonens program.

Dagens agenda startar med Möt ett företag. Morgonens företag är LivingDecor och vi får träffa Annie & Hanna som får svara på 6 snabba frågor.

Sedan får vi lyssna på Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, som berättar om pågående arbeten och vad som kommer att hända framåt i tiden i vår kommun.

Jennie Vidal, kommundirektör, berättar om sitt första år och hennes framtida tankar för kommunens utveckling.

Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 7.45.

Bjud gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Frukostmötet arrangeras av Handelskammaren, Campus Ljungby, Idé- och resurscentrum, Ljungby Business Arena och Ljungby Kommun.

0