Datum / Tid


Plats

Högskolecentrums lokaler, Stationsgatan, Ljungby

Pris

Kostnadsfritt. Anmäl dig på frukost@campusljungby.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 15 november kl 12.00

Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 7.45

Frukostmöte Ljungby: Våga fråga och våga lyssna

– att lyfta frågan om våld i nära relationer kan vara både svårt
och obekvämt.

Morgonens frukostmöte är en tjuvstart på årets vecka ”fri från våld” med att belysa frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är något som ökar i samhället, och det är inte ett problem som stannar utanför arbetsplatsens dörrar.

Som chef eller ledare behöver du ha en helhetssyn på medarbetarnas arbets- och livssituation och hälsa. Därför är det extra viktigt att du vågar ta det svåra
samtalet.

Morgonens föreläsare är Susanna Arnberg Karlsson som är strateg inom social hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronoberg och Jeanette Karlsson som är
verksamhetschef på HVC i Ljungby.

Under morgon får du också lyssna till:
Möt ett företag – Däckdrottningen Malin Jönsson
UF-företag – 2 minuters pitch

Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 7.45.

Bjud gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Frukostmötet arrangeras av Handelskammaren, Campus Ljungby, Idé- och resurscentrum, Ljungby Business Arena och Ljungby Kommun.

0