Datum / Tid


Plats

Mindpark Bredgatan 11, Helsingborg

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Hållbarhetsnätverket.
Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken? Kontakta Elisabeth Axelson.
Övriga deltagare, lunch till självkostnadspris.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 22 mars.

Vi avslutar med en gemensam lunch från kl 12:30!

 

Future talks: Hållbarhet – idag och imorgon

Hållbarhet är inte bara en av de stora trenderna, det är här för att stanna. Vi har sett hur hållbarhetsarbetet har accelererats de senaste åren, och speciellt med de stora åtaganden som introducerades 2015 till Parisavtalet och Agenda 2030. Vi kan även se ytterligare ambitioner kopplat till EU:s gröna giv, och ökade ambitioner efter klimatkonferensen i Glasgow, COP26.

Företag kan genom att strategiskt integrera hållbarhet framtidssäkra sin verksamhet genom att skapa konkurrensfördelar, vara steget före lagar och regleringar, attrahera bra medarbetare, minimera risker och skapa ökat förtroende. I många områden är företag steget före politiken och har ambitiösare klimatmål till exempel.

Här får vi lyssna till flera företagsledare som berättar om sin verksamhet och hur de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, samt de möjligheter och utmaningar det för med sig.

Vi har sedan ett samtal tillsammans med företagsledarna som modereras av Katarina Björnsdotter, Regionchef affärsservice, och Elisabeth Axelson, Hållbarhetsstrateg, från Sydsvenska Handelskammaren.

Dagens talare:
Välkommen till vår första träff i vårt Hållbarhetsnätverk i Helsingborg!
0