Datum / Tid


Pris

Webbinariet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 4 juni kl 09:00.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Game of Homes – framtidens boenden

Vill du vara med och lösa framtidens boende i spåren av Covid19-krisen?

Hur ska teknik och bostäder samverka i ett allt mer digitaliserat och socialt liv? Hur kan boende bli bättre för äldre när allt mer vård ska bedrivas i hemmet? Kommer hemmet att bli den nya ordinarie arbetsplatsen? Och hur påverkar förändrade beteenden, och nya behov utifrån Covid19, vilka boendelösningar som behövs?

Är detta frågor du och din organisation är nyfikna på? Välkommen att delta i vårt webbinarium om projektet Game of Homes. Game of Homes är ett projekt med mål att ta fram lösningar för framtidens boende.

Projektet är ett pågående samarbete – en utvecklingsplattform – för att skapa nya innovativa lösningar inom framtidens boende. Här finns bland andra Sony, Skanska och Kraftringen som aktiva deltagare. Genom öppen innovation och kreativa partnerkonstallationer skapas nya tankebanor och nya insikter – realiserade i skarpa prototyper. Det finns plats för fler.

Med stöd av Region Skåne driver Sydsvenskan Handelskammaren och Ideon Open projektet som ska stimulera innovationer för samhället och skapa affärsnytta för det enskilda bolaget.

Mötet leds av Gustav Widerström från Ideon Open, tillika projektledare för Game of Homes. Per Tryding är Handelskammarens ansvarig i projektet och finns också närvarande.

Mötet kommer att genomföras via Zoom.

0