Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

695 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1045 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.20-9.35 serveras kaffe/te och fralla. Den avslutande tiden inkluderar en gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 20 september.
Vid avanmälan senare än fyra dagar innan arrangemanget samt vid utebliven närvaro  utgår full avgift.

GDPR ett år senare – vad har hänt och hur tillämpas reglerna i praktiken?

Inför GDPR:s ikraftträdande den 25 maj 2018 arbetade många företag och organisationer intensivt med att förbereda sina verksamheter inför den nya ordning och de ökade krav som följde med förordningen. Nu har mer än ett år förflutit och vi börjar se de praktiska effekterna av den nya dataskyddslagstiftningen.

Under detta seminarium går vi igenom vad som hänt sedan GDPR infördes, bl.a. hur Datainspektionen och övriga tillsynsmyndigheter ute i Europa har agerat, t.ex. vad gäller utdömande av sanktionsavgifter. Vi kommer även att diskutera Datainspektionens roll och deras uppföljningsarbete samt kommentera de fokusområden som Datainspektionen valt ut att granska särskilt under året.

Vi kommer även att komma in på några praktiska frågeställningar såsom:

  • Hur ska man hantera förändrade, eller helt nya, behandlingar av personuppgifter?
  • Hur kan man hantera de registrerades rättigheter?
  • Hur ska man fortsätta att arbeta med dataskydd efter att det grundläggande arbetet är klart?

Föreläser gör Andreas Carnheimer, advokat, och Caroline Andersson, bitr. jurist, båda från Advokatbyrån Sigeman & Co.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0