Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

795 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1195kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00.

Sista anmälningsdag är den 18 november.
Vid avanmälan efter den 18 november samt vid utebliven närvaro utgår full avgift.

GDPR och personuppgiftsbiträdesavtal

Sedan dataskyddsförordningens ikraftträdande i maj 2018 har nya krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och dess personuppgiftsbiträden uppställts, vilket har resulterat i en rad nya frågeställningar.

Praktiska frågor såsom ”Vilka frågor ska regleras i biträdesavtal?”, ”Hur ska avtalen utformas?” och ”Vem ska anses vara biträde?” är några av frågorna som det visat sig inte alltid har självklara svar.  Datainspektionen leder därför just nu ett arbete med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och vilka deras respektive skyldigheter är. Riktlinjerna ska förhoppningsvis komma under hösten 2019.

Vi kommer under seminariet att inledningsvis gå igenom hur man kan fördela ansvaret för personuppgiftsbehandling och datahantering i ett biträdesavtal. Därefter fortsätter vi belysa vilka olika frågor som bör regleras och formuleras i ett biträdesavtal. Vi tar även upp vanliga fel som företag gör när de ska upprätta dessa avtal.

Om riktlinjerna är klara vid tidpunkten för seminariet kommer vi att belysa de viktigaste delarna av dessa och avslutningsvis gå igenom vilka biträdesavtalsfrågor som Datainspektionen tagit fram tydligare riktlinjer kring.

Föreläser gör Lena Westberg och Victoria Grossmann från Advokatfirman Vinge som under eftermiddagen även kommer att dela med sig av sina praktiska erfarenheter från året som gått med GDPR.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0