Datum / Tid


Plats

Hotel Terraza, Stora Torget 1, Ljungby, Sverige

Pris

2 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller Idé och Resurscentrum i Ljungby.
4 350 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan efter 1 februari utgår full avgift.

Antalet platser är begränsade till 18 deltagare.

Kaffe och fralla serveras 8.55-9.10. Tiden inkluderar även en avslutande gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 1 februari.

Fullsatt GDPR- Workshop så kommer du igång! Ljungby

Nytt eftermiddagspass insatt pga förmiddagspasset har blivit fullsatt. Du kan anmäla dig till eftermiddagspasset här.

Arbetet med att anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen kan vara omfattande för många företag. Förordningen som träder i kraft i maj 2018 påverkar i princip alla företag. Det räcker att du har ett kundregister där du har uppgifter som kan kopplas till en person, t.ex. e-postadress.

Vi bjuder därför in till en praktisk workshop där du kommer att få konkreta råd på hur du ska påbörja ditt företags arbete.

Efter en inledande kortare presentation av den nya förordningen och dess gällande principer fokuserar vi på en praktisk genomgång kring hur du ska påbörja företagets inventering av vilka personuppgifter ni hanterar. Avslutningsvis kommer deltagarna att få diskutera i smågrupper utifrån en inventeringslista för att identifiera vilka uppgifter ni har på era företag. Hur ni ska påbörja ert arbete? Vilka bestämmelser måste ni ta hänsyn till? Våra föreläsare kommer att gå runt till respektive grupp och ge vägledning till ert fortsatta arbete.

Utbildningen kommer att fokusera på kraven för privata företag.

Föreläsare är Henrik Nilsson och Sabina Björklund från Advokatfirman Lindahl i Helsingborg.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0