Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt. I samband med registreringen 8.45-9.05 serveras kaffe/te och fralla.

Sista anmälningsdag är den 20 maj.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Gränsöverskridande tvister – Fokus Sverige vs. Danmark

När tvister uppstår i internationella affärer kan de lätt bli komplicerade och kostsamma. Det blir även tydligt att sociala och kulturella skillnader finns och att dessa kan spela in när tvisten ska lösas. Vi bjuder in dig till ett seminarium där vi belyser hur tvister kan lösas när företag i två olika länder inte är överens.

Gert Nilsson Eldrimner och Kurt Helles Bardeleben inleder med att berätta om gränsöverskridande tvistelösning med fokus på erfarenheter av tvister mellan svenska och danska företag. De kommer även att berätta mer om hur medling kan bli ett användbart verktyg för att lösa denna typ av tvister sk co-mediation in cross-border disputes.

Johan Sigeman kommer avslutningsvis att presentera Sydsvenska Industri – och Handelskammarens medlingsregelverk som ger ditt företag möjlighet att lösa tvister snabbt, kostnadseffektivt och lokalt.

Gert Nilsson Eldrimner är advokat och medlare vid Advokatfirman Eldrimner i Stockholm och Köpenhamn.

Kurt Helles Bardeleben är advokat och medlare vid DLA Piper i Köpenhamn.

Johan Sigeman är advokat och medlare vid Advokatbyrån Sigeman & Co.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt Välkommen.

0