Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

Kostnadsfritt för alla som är med i Hållbarhetsnätverket.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.  

 Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag 14 september.

Vi inleder med gemensam lunch kl 11:30!

Greenhushing – våga berätta!

– så skapar du effektiv hållbarhetskommunikation 

Det kan vara svårt att hitta rätt i sin hållbarhetskommunikation. Hållbarhetsfrågorna är inte bara mer aktuella än någonsin, de möts upp med flera lagkrav på EU nivå. Detta innebär att hållbarhet är ett ämna som många vill och måste förhålla sig till – samt kommunicera. Vi har länge hört om greenwashing, företag som visar sig mer grönt än vad de egentligen är. Samtidigt dyker ett nytt uttryck upp alltmer, greenhushing, företag som inte vågar berätta om sitt hållbarhetsarbete i rädsla för att blir felaktigt anklagade.

EU har i och med detta tagit fram ett nytt lagförslag i år, Green Claims Directive. Detta lagkrav syftar till att säkerställa miljömärkningar och miljöpåståenden lever upp till det de säger.

Det nya landskapet som företag behöver agera i förändras med snabb takt och företag behöver säkerställa att de har transparent och underbyggd kommunikation. Rätt förhållningssätt till kommunikation kan även inspirera både kunder och medarbetare att skapa förändring i positiv riktning. Dessutom kan er hållbarhetskommunikation bli en viktig konkurrensfördel, genom att bygga lojalitet och förtroende.

Vi ska få en inspirationsföreläsning med Jenny Wendel, Client Director på Navigator Communications. Jenny ger dig bland annat:

  • Nycklarna till effektiv hållbarhetskommunikation
  • Förklaring hur du undviker greenwash
  • De faktorer som behövs för att på sikt uppnå ett hållbart varumärke

Jenny Wendel har mer än 20 års erfarenhet av varumärkes- och kommunikationsfrågor och under de senaste åren har hon fördjupat sig i hållbarhetskommunikation. Navigator har varit med och arbetat med bland annat Clemondo, AkkaFRAKT, Plantly Foods och Diab Group.

0