Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på våning 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Utbildningen är uppdelad på två dagar och genomförs den 26:e april och den 3:e maj. Du anmäler dig till båda dagarna via inbjudan för dag 1. Se inbjudan för Dag 1.

I samband med registreringen 9.45-10.00 serveras kaffe/te och fralla. En gemensam lunch och en eftermiddagsfika ingår också.

Sista anmälningsdag är den 19 april.
Vid avanmälan efter den 18:e april utgår full avgift.

Grundkurs: PDA / Dual Use och Exportkontroll – Dag 2 av 2

Att navigera rätt i landskapet kring exportkontroll och sanktioner har blivit en viktig fråga för alla företag som verkar internationellt. Det gäller att ha kunskap både kring vem du gör affärer med och vilka produkter ditt företag arbetar med.

Denna tvådagars utbildning ger en praktisk introduktion till det omfattande regelverket som finns kring exportkontroll och sanktioner. Det är fokus på EU:s och US:s regelverk.

Vi går praktiskt igenom hur du identifierar om produkter berörs av exportkontroll och hur du sätter upp rutiner för att hantera dessa varuflöden korrekt. Likaså går vi igenom hur du screenar ditt företags transaktioner mot olika sanktioner. Vi visar var du hittar information om EU och USA:s lagstiftning på området.

Båda dagarna innehåller ett avsnitt där vi går igenom hur du bygger upp en organisation inom ditt företag för att hantera exportkontroll och sanktioner. Vi belyser vilka policies och vägledningar du behöver ta fram till ditt företag för att säkra efterlevnad. Vi diskuterar även vilka avdelningar och befattningar som behöver involveras och andra praktiska aspekter på införandet av rutiner för att säkerställa regelefterlevnad.

Utbildningen riktar sig framför allt till små och medelstora företag som behöver en introduktion för att kunna säkerställa att deras affärer klarar de omfattande krav som numera finns inom exportkontroll- och sanktionsområdet.

Utbildningsdag 1 – den 26:e april

 • Globala regleringar inom exportkontroll
  Dual Use/Produkter med dubbla användningsområden
 • Regelverk (EU and US)
 • Klassificering av dual use varor (EU and US)
 • Licenskrav
 • Vilka krav ställs när du gör en tulldeklaration med dual use varor?
 • Ett praktiskt exempel steg för steg från klassificering av exportkontrollerad vara till att allt är klart för export

Utbildningsdag 2 – den 3:e maj

 • Sanktioner och embargon (EU och USA)
 • Screening av ”Denied party”/”restricted party”
 • Praktiska verktyg för screening av transaktioner
 • Praktiskt exempel

Kursledare är Per Gullberg, ECC Export Control & Customs. Per har arbetat praktiskt med exportkontroll sedan början av 2000-talet och har hjälpt flera företag med att bygga upp sin organisation kring exportkontroll bl.a. Tetra Pak och Axis Communications. Sedan 2017 har han ett eget företag med fokus på exportkontroll och tullfrågor.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0