Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

Pris: 2.995kr för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.

3 495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4 495 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Sista anmälningsdag 3 maj.

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00 i Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus.

Grundläggande kurs i CSR och hållbart företagande

Hållbart företagande, CSR ansvarsfullt företagande, Corporate Citizenship. Benämningarna är många. Det gemensamma är att företag förväntas att i sin verksamhetsutövning ta hänsyn till sociala, affärsetiska samt miljöfrågor i hela värdekedjan.

Runt hörnet väntar dessutom skärpta krav för många företag att tydligare rapportera hållbarhetsarbetet i form av en hållbarhetsrapport.

Utbildningen visar hur företag kan koppla strategiska CSR frågor till sin kärnverksamhet och göra dessa till en naturlig del i hur verksamheten bedrivs. Kursen har en praktisk inriktning där teori varvas med diskussioner.

Kursens innehåll:
– Definition av CSR och hållbarhet
– Hur hänger hållbarhetsarbete och lönsamhet ihop?
– Hur identifierar och hanterar vi verksamhetens mest väsentliga
hållbarhetsfrågor?
– Hur påverkar detta vår affärsmodell? Kan detta skapa mervärde i
försäljning av produkter och tjänster?
– Vilka krav ställs på vår verksamhet?
– Hur gör vi en bra hållbarhetsredovisning?

Utbildningen riktar sig till företag och andra verksamheter som vill starta upp eller vidareutveckla sitt CSR/hållbarhetsarbete och få råd gällande hållbarhetsrapportering.

Kursledare: Anna Bruun Månsson, som under mer än 10 års tid arbetat med hållbarhetsfrågor och varit rådgivare till organisationer i olika branscher.

Samma kurs genomförs även i Växjö 3 maj.

Ta med eller tipsa dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0