Datum / Tid


Plats

Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

3 900kr/ pers för deltagare som är anslutna till Hållbarhetsnätverket och Trade Network.
4 900kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
6 900 kr/pers för icke-medlemmar. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.15-9.30 serveras kaffe/te och fralla. Under dagen blir det även lunch och en eftermiddagsfika.

Tänk på att Handelskammarens lokaler ligger nära Centralstationen, ca 5-7 minuters promenad, vilket är smidigt om du kommer med tåg eller buss till Malmö.

Sista anmälningsdag är den 31 oktober.

Grundutbildning Human Rights Due Diligence

-så genomlyser du dina leverantörskedjor utifrån mänskliga rättigheter

Allt fler länder inför nu lagstiftning, och snart även EU, som ställer ökade krav på företag att genomlysa sina leverantörskedjor och hantera eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Lagstiftning finns redan på plats i bland annat Norge, Frankrike och Tyskland. Inom EU slutförhandlas nu liknande lagstiftning i form av ett direktiv, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Nya rapporteringskrav har redan införts i EU i det nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och underliggande European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Under denna heldagsutbildning lär du dig grunderna i hur du kan systematiskt arbeta med att identifiera, hantera, mäta resultatet av och rapportera om frågor kopplade till negativ påverkan på mänskliga rättigheter i leverantörsled, det som kallas Human Rights Due Diligence (HRDD).

Även om lagstiftningen framför allt träffar stora företag kommer alla företag som finns i leverantörsleden att beröras. Detta är alltså frågor som de allra flesta företag nu behöver skaffa sig kunskaper kring och påbörja ett arbete för att kunna hantera.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är due diligence och hur implementerar man processer i enlighet med nuvarande riktlinjer från FN och OECD, i förhållande till EU:s förväntade lagstiftning och vad är det många företag redan idag förväntas rapportera om?
  • Praktisk genomgång av de sex processtegen för hur du gör en human rights due diligence, enligt grundkraven som finns i riktlinjerna från FN och OECD, inklusive effektiv intressentdialog som en förutsättning för övriga steg
  • Hur du identifierar och prioriterar risker du hittar i dina leverantörsled
  • Effektiva metoder för att förhindra och begränsa negativ påverkan, inklusive nya sätt att se på sina avtalsrelationer
  • Exempel på hur du involverar olika intressenter i due diligence arbetet

Under dagen visar vi på och diskuterar flera exempel från verkligheten, både bra och dåliga. Du får även applicera dina nya kunskaper i ett verklighetsbaserat case. I slutet blir det en kort uppdatering kring senaste nytt kring lagförslaget som slutförhandlas inom EU.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!


Malin Helgesen har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till företag och deras värdekedjor över hela världen. Hon har arbetat som advokat med specialisering inom hållbarhetsjuridik  på större nordiska advokatbyråer och som bolagsjurist. Hon har på inbjudan deltagit med insikter till lagstiftningsprocesserna i Norge, Sverige och EU; och föreläst om företag och mänskliga rättigheter på universitet i Sverige och Norge. Idag hjälper hon genom egen konsultverksamhet företag i Sverige och globalt att på ett effektivt sätt implementera human rights due diligence i kontexten av sina klienters klimat och miljöarbete (Just Transition); och förstå lagstiftningen kring HRDD. Hon är svenska ICC:s representant i ICC International Commission on Corporate Responsibility & Anti-Corruption.

0