Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Hållbarhetsnätverket.
1595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
2095 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 augusti.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Grundutbildning i EU:s nya direktiv mot greenwashing

Tillsammans med Aspekta erbjuder Handelskammaren en halvdags grundutbildning om EU:s nya regler mot greenwashing i kommunikation och marknadsföring. Syftet är att utbilda deltagarna i de nya spelreglerna som EU ritar upp för vad man får säga och inte säga i sin hållbarhetskommunikation, med utgångspunkt i några av direktiven inom EU:s Gröna Giv, och ge deltagarna verktyg för att kunna fortsätta kommunicera om det hållbarhetsarbete man gör även framöver.

Deltagarna kommer under utbildningen lära sig om direktiven Green Claims och ECGT, hur de hänger ihop med andra nya regelverk (t.ex. CSRD) och hur man kan arbeta praktiskt för att undvika greenwashing, utan att behöva gå över till greenhushing.

I utbildningen ingår frukost och lunch!

Mål med utbildningen:

 • Ge kunskap och förståelse för EU:s nya direktiv mot greenwashing
 • Ge verktyg för hur man kan arbeta med hållbarhetskommunikation givet EU:s nya spelregler
 • Att bygga självförtroende hos kommunikatörer, säljare och marknadsförare att våga fortsätta kommunicera hållbarhet – på rätt sätt!

Utbildningens innehåll:

 • Bakgrund och nuläge till direktiven Green Claims och ECGT
 • Genomgång av nya regelverken kring vad man får och inte får säga i sin marknadsföring och kommunikation enligt direktivet
 • Utmaningar och möjligheter att ta fasta på i arbetet med hållbarhetskommunikation
 • Praktiska övningar i bedömningen av hållbarhetskommunikation och dess linjering med direktivet

Utbildningen vänder sig till:

 • VD
 • Hållbarhetsansvariga/chef
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Sälj-/marknadschefer
 • Kommunikatörer
 • Säljare
 • Marknadsförare

Dagens föreläsare

Kommunikationskonsultföretaget Aspekta kommer med föreläsarna Martin Lucander och Sara Lindblad att guida er genom dagen.

Martin Lucander

Martin Lucander är partner, senior rådgivare och specialist på hållbarhetskommunikation
Martin har under 10 år arbetat med att rådge och vägleda företag i frågor och utmaningar kring strategisk hållbarhetskommunikation. Hans expertisområden inkluderar hållbarhetsredovisning och -rapportering, varumärkesbygge, budskapsutveckling och anpassning till rapporteringsramverk. Martin vill hjälpa företag skapa kommunikativa hållbarhetsstrategier och ser hållbarhetsarbetet som en källa till förtroendekapital. Han föreläser också regelbundet på Företagsekonomiprogrammet vid Lunds universitet. Martin är civilekonom med en Bachelor of Arts i Political Science, en Bachelor of Science i Företagsekonomi och en Master of Science i International Marketing and Brand Management.

Sara Lindblad

Sara Lindblad är rådgivare och specialist på hållbarhetskommunikation.
I över 5 år har Sara arbetat specialiserat i skärningspunkten mellan hållbarhet och kommunikation. Ett intresse för att göra komplexa saker förståeliga, och ett starkt engagemang för hållbart företagande ledde henne hit. Idag drivs Sara framför allt av viljan att förändra och förflytta organisationer och hjälpa dem att ställa om till ett alltmer hållbart värdeskapande. Där har kommunikation en nyckelroll. Sara har en Bachelor i Nationalekonomi – inriktning hållbar naturresursförvaltning – från Norges Fiskerihögskola vid Universitetet i Tromsö och en Master i International Business and Politics från Copenhagen Business School.

0