Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla företag.

Sänds digitalt.

Sista anmälningsdag är den 14 juni.

Hållbar internationalisering

Road Show med Utrikesdepartementet, Team Sweden och Institutet Mot Mutor!

Allt fler svenska företag verkar på internationella marknader, något som många gånger kan vara svårnavigerat och komplext. Detta ställer extra höga krav på företags agerande och kännedom om existerande risker för att kunna verka på ett lagenligt, hållbart och etiskt sätt.

  • Vilka förväntningar ställer regeringen och svensk lagstiftning på företag som är aktiva i utlandet?
  • Hur ser man till att ha en hållbar internationalisering?
  • Inom kort förväntas EU presentera en ny lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter – hur kommer den påverka svenska företag?
  • Vart kan man vända sig för att få hjälp i dessa frågor och vilket material finns att tillgå?

Den 16 juni bjuder Institutet Mot Mutor och Utrikesdepartementets enhet för främjande och hållbart företagande tillsammans med Team Sweden in till en digital Road Show i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren och Jönköpings Handelskammare. Under en och en halv timma kommer olika talare ta sig an dessa frågor och ge information och tips till små och medelstora företag som vill förbättra sitt hållbara företagande på internationella marknader.

Program:
Presentation av regeringens förväntningar på svenska företag utomlands när de
exporterar till eller producerar i tredje land och den kommande EU-lagstiftningen på
området för företagande och mänskliga rättigheter.
Cecilia Ekholm, ambassadör för hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Presentation av den reviderade Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden).
Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

Presentation av hur Team Sweden genom sina uppdrag kan stödja små och medelstora företags hållbara internationalisering.
Emma Modéer Wiking, Head of International Sustainable Business, Business Sweden
Johan Henningsson, hållbarhetschef, Svensk Exportkredit och
Karin Wessman,
hållbarhetschef, Exportkreditnämnden

Efter varje programpunkt ges möjlighet att ställa frågor

Eventet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen med din anmälan.

0