Hållbarhetsarbete – från ord till handling

För två år sedan antog FN 17 globala mål för en hållbar utveckling fram till 2030. Många företag har redan börjat arbeta med de globala målen, men ännu råder stor osäkerhet kring hur man ska gå tillväga och hur målen påverkar affären.

Vårt halvdagsmöte bjuder på två intressanta föredragshållare och avslutas med diskussioner i rundabordsform.

Program:

  • Hur du stärker affärerna genom att ta globalt ansvar – med fokus på Agenda 2030 för företag!
    Lina K Wiles, ÅF-Infrastructure AB.
  • Hållbarhetsarbete från ord till handling – med djupdykning i Kalmar Energis solcellssatsning.
    Maria Schwarz, Kalmar Energi.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

Kategoriserad i Hållbarhet och Miljö, Hållbarhetsnätverket, Kronoberg, Seminarium