Datum / Tid


Plats

Olofström Folkets Hus & Park, Östra Storgatan, Olofström

Pris

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Lunch ingår.

Sista anmälningsdag är 29:e augusti.

Handel med Tyskland – möjligheter för industriföretag Olofström

Välkommen till ett inspirerande och kunskapshöjande lunchseminarium med fokus på tillverkande industri i Tyskland. Representanter från Business Swedens kontor i Tyskland presenterar resultaten från undersökningen ”Business Climate Survey” där svenska företag i Tyskland delar sin bild av det tyska affärsklimatet och vilka framgångsfaktorer samt utmaningar företagen mött.

Tillsammans utforskar vi möjligheterna på den tyska marknaden, får svar på hur vi kan öka affärsmöjligheterna och maximera tillväxtpotentialen för Blekingska företag.

Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår.

Varmt välkommen,

Exportboost Blekinge samlar företag som vill utveckla sina affärer på nya marknader. Eventet är kostnadsfritt och görs inom Regional Exportsamverkan Blekinge i samverkan med Blekinges kommuner, Techtank & Blekinge Business Incubator.

Regional Exportsamverkan Blekinge samlar följande exportfrämjande aktörer: Almi, SEK, EKN, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Region Blekinge.

0