Handelskammarens Årsmöte 2022

Välkommen till Handelskammarens Årsmöte 2022!

Mer information om kvällen kommer under våren!
Vid frågor kontakta Marie Voss.

Varmt välkommen!

Kerstin Lindell                               Stephan Müchler
Ordförande                                    VD