Handelskammarens Årsmöte 2023

En helkväll där vi samlar det sydsvenska näringslivet!

Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren.

Vid frågor kontakta Marie Voss.

Varmt välkommen!

Kerstin Lindell                               Stephan Müchler
Ordförande                                    VD