Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Årsmötesförhandlingen är kostnadsfritt och endast för representanter från medlemsföretag i Handelskammaren samt inbjudna gäster.

Det efterföljande minglet inkl. förtäring och vin/öl/kaffe (Del 2) faktureras till självkostnadspris 695 kr/pers.

Sista anmälningsdag 23 maj.

För frågor, kontakta Marie Voss.

Handelskammarens Årsmöte 2024

Möt det sydsvenska näringslivet tillsammans med oss!

Den 30 maj håller Handelskammaren sitt Årsmöte 2024 i Handelskammarens lokaler på Ångbåtsbron 1, våning 7, i Malmö. Här kan du tillsammans med medlemmar och gäster mingla, nätverka och få en inblick i Handelskammarens arbete.

Kvällen består av två delar:

Del 1 – Årsmötesförhandlingar kl 17:00-17:30
Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar där bland annat nya ledamöter i Handelskammarens fullmäktige och styrelse väljs in. Vi kommer även ge en uppdatering om arbetet inom viktiga frågor.

Del 2 – Årsmöte med efterföljande mingel kl 18:00-ca 21:30
Den avslutande delen består av både mingel och debatt. Kvällens talare är finansminister Elisabeth Svantesson som kommer ge sin bild av det ekonomiska läget. Under kvällen delas även priset ”Sveriges Bästa Lärare 2024” ut.

Kvällen avslutas med fortsatt nätverkande, mingel och förtäring!

Varmt välkommen!

Malmö den 15 mars 2024

Kerstin Lindell                              Stephan Müchler
Ordförande                                   VD

0