Handelskammarens Höstmöte 2022

Välkommen till Handelskammarens Höstmöte!

Mer information om kvällen kommer under hösten!
Vid frågor kontakta Marie Voss.

Varmt välkommen!

Kerstin Lindell                               Stephan Müchler
Ordförande                                    VD