Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö Börshus, Malmö

Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla.
Vi inleder med en lättare frukost!

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 maj.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

 

Har ni rätt kompetens för att nå era mål?

Tag tillvara på era duktiga medarbetare och vidareutveckla dem!

Välkommen till ett inspirerande frukostmöte där du kommer att få tips på hur ni på ett enkelt sätt kan kartlägga era kompetensbehov. Region Skåne erbjuder det kostnadsfria verktyget Mind the Gap där du på ett enkelt och effektivt sätt kartlägger din nuvarande situation och framtida kompetensbehov.

Mind the Gap är en metod som kopplar samman ett företags affärsstrategi med kompetensbehov på ett strategisk och systematiskt sätt. Detta resulterar i en konkret plan för både kortsiktiga och långsiktiga kompetensbehov. Läs mer om Mind the Gap här.

Denna morgon får ni lyssna på Pia af Klinteberg, VD på Jape Produkter som har erfarenhet av att arbeta med verktyget samt Anders Elmevik från Region Skåne. De intervjuas av Caroline Höstgren, Handelskammarens expert på kompetensförsörjning

Varmt välkommen!

0