Datum / Tid


Plats

Dunkers kulturhus, Kungsgatan, Helsingborg, Sverige

Pris

Kostnadsfritt event.

HBG Frukost

Småföretagens möjligheter med offentlig upphandling

Denna morgon är det Företagarna som står för huvudinnehållet och det ska handla om hur småföretagen ska kunna tillgodogöra sig en större andel av den gigantiska kaka som utgör offentlig upphandling. Offentliga inköp står för ungefär en sjättedel av Sveriges BNP och en knapp tredjedel av den offentliga sektorns utgifter, cirka 800 miljarder kronor. 

På plats denna morgon har vi Magnus Johansson som arbetar som konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. ”Det är viktigt att dessa inköp genomförs på ett sätt som främjar konkurrens, där mindre företag spelar en avgörande roll. Rätt genomförd leder offentlig upphandling till högre kvalitet och lägre kostnader för vår gemensamma välfärd.” säger han och fortsätter

”Företagarna har tagit fram en småföretagsvänlig upphandlingspolicy som redogör för vad just kommuner kan göra för att möjliggöra för fler småföretag att delta i offentlig upphandling, något som i kombination med att vi stöttar företagen kunskapsmässigt kan göra stor skillnad”.

Detta och en del konkreta tips om hur man kan göra för öppna upp denna gigantiska marknad för sitt företag får vi med oss från morgonens näringslivsfrukost.

Morgonen avslutas med utdelning av Helsingborgs stads miljöpris 2022.

Var: Dunkers kulturhus
När: 22 november klockan 07.15-09.00

Program
07.15  Registrering och frukostmingel
08.00  Scenprogram
09.00  Slut

Välkommen!

Näringslivsfrukostarna arrangeras tillsammans med Helsingborgs stad, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

0