Bättre Affärer-dagen 2017

Höstens mest kreativa eftermiddag

Innovation, kreativitet och grönpeppar Framtidens företagande i Öresundsregionen
Det finns människor och företag med en unik förmåga att tänka i nya banor. Ofta kallas de visionärer, innovatörer och kreatörer. Bättre affärer-dagen 2017 har nytänkande i fokus och tar ett helhetsgrepp om framtidens utmaningar för näringslivet i Öresundsregionen.

Du är välkommen till Bättre affärer-dagen 2017. Under eftermiddagen får du ta del av framgångsrika företags erfarenheter och intressanta case, samt möta spännande ledare, kreatörer och innovatörer. Succé utlovas! I år är det dessutom premiär för Sydsverige Live!

Sydsveriges mest värdefulla beslutsunderlag
På Bättre affärer-dagen 2017 är det premiär för en rapport som belyser den framtida utvecklingen i Sydsveriges näringsliv. Rapporten grundar sig bl.a. på intervjuer av 150 beslutsfattare i regionen. På scen kommenteras rapporten, som är ett långsiktigt samarbete mellan Handelskammaren och Industrifakta, av Joel Eklund, VD TePe, Kerstin Tham, Rektor Malmö Universitet och Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova Incubator & Science Park.

För mer information, se Bättre Affärerdagen 2017.

Kategoriserad i Konferens, Skåne