Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och endast för dig som är medlem i Handelskammaren.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 25 maj kl 12:00!

Spaning – Hur förbereder du dig för det oväntade?

Urban resiliens, pandemin och andra påfrestningar på samhället!

Vi är medvetna om att strömavbrott, översvämningar och stormar kan orsaka avbrott och skador i samhället. Vi har alla upplevt hur det leder till förseningar och olika typer av kostnader.

Den situation vi befinner oss i nu med effekterna från Covid -19 tycks vara osannolik och vi har inte varit förberedda. Covid-19 landar som en svart svan och vi upplever något vi tidigare inte sett. Hur förbereder man sig för något sådant?

Begreppet resiliens dyker upp i olika rapporter och i media, inte minst i internationell media, ”Resilience”. Magnus Qvant har, i sin roll på Resilient Regions Association och som medgrundare av Nordic Urban Resilience Institut, arbetat med begreppet i tio år, kommer att presentera och samtala om urban resiliens, vad det är, hur man organiserar och arbetar med detta internationellt och hur vi kan bli bättre rustade för att möta pandemier och andra påfrestningar i framtiden, både plötsliga chockartade och kroniska.

Vi kommer även samtala kring hur företag kan bidra till att lösa samhällets utmaningar, hur man ska tänka kring företagets roll i samhället, vilka lärdomar man kan dra av pandemin och hur trenderna i samhället brukar se ut efter en pandemi.

”- Såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet har mycket att vinna på att ha koll på detta begrepp och den kunskap och erfarenhet som växer fram kring urban resiliens. Ännu bättre blir det om man har koll tillsammans. ”

Varmt välkommen med din anmälan!

0