Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 29 november.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Vi inleder med gemensam lunch!

Hur kan vi behålla de bästa?

-optimera organisationens engagemang

Vilka faktorer synliggör och vidmakthåller motivation, stimulans, innovation och kreativitet hos medarbetarna? Hur får vi organisatorisk och individuell utveckling att samverka?

Vi utgår från tre huvudfaktorer: Autonomi, Kompetens och Samhörighet. Utifrån dessa skapar vi förståelse för hur du som ledare skapar ett arbetsklimat som borgar för att varje individ ska uppfylla sin fulla potential och utvecklas, leverera och må på topp.

Att företag avvecklar den personal som underpresterar är önskvärt, men att förlora de högpresterande är en kostsam förlust. Tillsammans med produkten och tjänsten är medarbetarna företagets främsta resurs. Goda medarbetare utvecklar produkten och skapar mervärde för företaget. Ibland utvecklas dock de främsta medarbetarna åt ett annat håll än sin arbetsplats och söker sig vidare.

Yttre motivatorer som högre lön har visat sig effektivt endast på mycket kort sikt. Under seminariet kommer vi därför gemensamt utgå från inre motivatorer och borra djupare i hur vi kan ta vara på dessa för att skapa ett gott medarbetarskap och en arbetsplats där både individ och organisation får plats och möjlighet att växa.

KAHEMI är ett managementföretag som arbetar med kvalitativ arbets- och kompetensanalys, företagshälsovård samt grupp- och ledarskapsutveckling. Genom en bakgrund inom både psykologi och företagande skapar vi en bredd där vi lutar oss mot evidens och forskning, samtidigt som vi alltid sätter hårda siffror på mjuka värden.

Varmt välkommen!

0