Datum / Tid


Plats

Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för dig som är ansluten till Trade Network eller om du är medlem i Sweden China Trade Council.

595 kr/pers för övriga. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 13 december.

Vi inleder med mingel och en julfika.

Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron 1, ligger på ca 5 minuters gångavstånd från Centralstationen vilket är smidigt om du kommer med tåg/buss.

Hur påverkas svenska företags affärer i ett Kina i ständig förändring? med Mats Harborn

Mats Harborn har spenderat nästan hela sitt yrkesverksamma liv i Kina. När han kom till Kina på 1980-talet var han verksam som representant för Scania och senare Handelsbanken. Mats blev sedermera svensk handelssekreterare i Kina vid dåvarande Exportrådet, numera Business Sweden. Så småningom kom Mats tillbaka till Scania som chef för försäljningsorganisationen i Kina, senare också som chef för Scanias strategikontor i Kina och sedan 2020 är Mats President för Scania China Group.

Det är mot denna gedigna bakgrund som vi är mycket glada över att Mats vill dela sin kunskap och sina erfarenheter från ett Kina i ständig förändring. Kina är idag ett annat land än det Kina som Mats kom till på 1980-talet. Kina hade börjat öppnas upp och blickar man tillbaka, är det uppenbart vilken unik utveckling landet gått igenom de senaste 30 åren. Många är de svenska företag som varit en del av utvecklingen, bland annat Scania som nu satsar stort på en egen produktionsanläggning i Rugao, norr om Shanghai, den tredje i världen för bolaget.

Men bilden av Kina har förändrats de senaste åren. Både Kinas egen bild av sin situation och position i omvärlden, men också omvärldens bild av Kina. Hur möter ett svenskt bolag på plats dessa bilder och hur påverkar det affären? Infrastrukturen utvecklas i allt snabbare takt, ökade utbildningsnivåer och ökad konkurrens på den lokala marknaden.

Under mötet kommer Mats att ge sin syn på några av de viktigaste frågeställningarna som påverkar utländska bolags möjligheter i Kina och hur svenska företag ska förhålla sig till Kina idag. Vilka är de mest uppenbara förändringarna ur ett ekonomiskt perspektiv och hur påverkas Kina av de alltmer geopolitiska spänningarna i omvärlden? Trots ekonomiska utmaningar, är innovationskraften i Kina starkare än någonsin. Hur kan man som svenskt bolag hitta en plats på den kinesiska marknaden idag?

Eventet sker i samarbete med Sweden China Trade Council.

Varmt välkommen med din anmälan,

0