Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus Produktion AB, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 5 oktober.

Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi?

Går det att handla med material, som avfall, på ett lönsamt sätt? På vilket sätt kan en försäkring bidra till en cirkulär ekonomi?

Vilka hinder möter företag som vill ställa om? Och på vilket sätt möjliggör den internationella handeln allt detta? I en cirkulär ekonomi återanvänds material i ett kretslopp – vi hushållar med våra resurser och gör mer med mindre. Goda möjligheter till handel underlättar cirkulationen.

För att inspirera till cirkulärt tänkande i företag av olika karaktärer bjuder ICC, tillsammans med Ragn-Sells, Folksam och Sydsvenska Handelskammaren, in till ett seminarium om cirkulär ekonomi i praktiken.

Deltagare
Eva Blixt, Rådgivare i miljöfrågor & forskningschef, Jernkontoret
Nina Fall, Deputy Sustainability Manager, IKEA
Lena Johansson, Generalsekreterare, ICC Sweden
Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam
Tord Svedberg, VD, IVL

Moderator: Pär Larshans, Hållbarhetschef & Public Affairs Officer, Ragn-Sells

0