Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 9 april kl 08:00.

Ideon goes 100-listan

Vi är stolta och glada att kunna berätta att Ideon Science Park ser stora möjligheter i att annonsera styrelseuppdrag för Scaleup bolagen i deras nätverk till er som finns på Handelskammarens 100-lista.

Därför har vi bjudit in Mia Rolf, VD, att berätta om Ideon Science Park, deras micro- och scaleup bolag samt deras nya Scaleup satsning så ni får en möjlighet att få kunskap om vilka möjligheter det kan innebära för er.

Ideon Science Parks uppdrag är att verka för att fler bolag startas med grunden i forskning och innovation, samt att fler jobb skapas i regionen genom tillväxt. Bolagen i området verkar främst inom Smarta Städer, Framtida Transporter, Hälsoteknologi, Energieffektivisering och Smart Industri.

I den nya Ideon Scaleup satsningen ingår bla en sk Ideon Navigator Scaleup, där externa kompetenser med fokus på tillväxt matchas in till ett ägarlett scaleup bolag. Under ett program på 2 år sker stor utveckling av bolagen och en naturlig följd kan vara att nya externa ledamöter efterfrågas.

Av de 400+ bolagen som finns på Ideon Science Park är ca 150-200 potentiella scaleups, ca 70 startups i en inkubator. Ideon Science Park arbetar konstant mot de globala målen och en ökad diversifiering i styrelserna för innovationsbolagen behövs generellt. Därför ser Ideon Science Park positivt på närheten till de starka profilerna på 100-listan och kommer att aktivt verka för att fler kommer i kontakt med bolagen i området. Till mötet bjuds även VD och styrelser från de aktuella bolagen in.

Varmt välkommen med din anmälan!

0