Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra Järnvägsgatan 8, Växjö

Pris

Kostnadsfritt. Tiden inkluderar en gemensam lunch.

Anmälan sker på e-post till anders.borgehed@handelskammaren.com . OBS. glöm inte att ange eventuella allergier/specialkost i samband med din anmälan.

Kickoff för ny Sydostanalys

Nu startar vi arbetet med en produktivitetsstudie för sydöstra Sverige. Det är Sydsvenska Handelskammaren, Region Kronoberg, Regionförbunden i Kalmar och Blekinge, samt Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun som gemensamt står bakom studien. På mötet får du en inblick i projektet och möjlighet att höra om erfarenheter från en liknande studie i Skåne samt Professor Johan Eklund som ger sin syn på varför en sådan här studie är relevant för regional utveckling. Du får också möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på studiens innehåll!

Program:

Välkommen och inledning av Per Tryding vice VD Sydsvenska Handelskammaren

Chefekonom Pernilla Johansson, Handelskammaren, ger en inblick i projektets syfte, mål och tidsplan

Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, ger ett smakprov utifrån det arbete som påbörjats.

Mikael Stamming strategisk rådgivare på Region Skåne och deltagare i den skånska produktivitetsstudien ger sin syn på behovet och nyttan av en sådan här studie.

Professor Johan Eklund, VD på Entreprenörskapsforum och ordförande i det expertråd som följer studien, ger sin syn på relevansen av en produktivitetsstudie i arbetet med regional utveckling.

Frågor och diskussion efterföljt av lunch.

Varmt Välkommen,

0