Datum / Tid


Plats

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan, Karlskrona, Sverige

Pris

Kostnadsfritt. Kaffe och fralla serveras vid ankomst.

Sista anmälningsdag är den 5 december.

Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Infrastrukturplan, Internationell skola och fokus Sydost

Den 7:e december bjuder Handelskammaren in till ett möte för information och dialog kring den nationella infrastrukturplanen, möjligheten att få en internationell skola etablerad i Karlskrona samt hur Handelskammaren kommer att arbeta i Sydost.

 

Infrastrukturplan:
Under hösten presenterade Trafikverket sin nationella plan för transportinfrastrukturen för åren 2018-2029. Hur påverkar denna plan Blekinge och vad har Handelskammaren lyft i sitt remissvar? Per Tryding och Anders Borgehed, Handelskammaren.

 

Internationell skola:
I flera omgångar har behovet av en internationell skola i Karlskrona diskuterats. Var ligger frågan nu och hur ser upplägget för en sådan skola ut på andra platser. Med oss har vi Pia Holgersson, Näringslivschef på Karlskrona kommun samt Per Tryding vice VD på Handelskammaren som har flera års erfarenhet från styrelsearbete i Bladins internationella skola i Malmö. Vi får också höra Johan Nilsson från Region Blekinge som berättar om hur regionen arbetar/skall arbeta för att attrahera talanger till vår region.

 

Fokus Sydost:
Anders Borgehed och Peter Westher berättar mer om vad som sker i Handelskammaren och vilka satsningar som just ju görs i Sydost.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkomna!

0