Datum / Tid


Plats

Attraktiva Oskarshamn, Biogränd 7, Oskarshamn

Pris

Tips på färdsätt: Buss linje 160 går både i norr och södergående riktning till Oskarshamn

Infrastrukturplanens påverkan på Kalmar län

Under hösten presenterade Trafikverket sin nationella plan för transportinfrastrukturen för åren 2018-2029. Fram till den sista november finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planen.

Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Handelskammaren ger vid detta frukostmöte företagare i länet en sammanfattande bild av den nationella  planens påverkan på Kalmar län och vilka effekter vi bedömer att det kommer ge för vår geografi de närmaste åren.

Vill du och ditt företag vara med och påverka tilldelningen av medel till infrastruktur i länet?
Företagare är även välkomna att under frukostmötet komma med inspel och skriva under  länets förslag på yttrande. Regionförbundet i Kalmar län har som ambition att tillsammans med företagare lämna ett gemensamt yttrande till Sveriges regering på den nationella  transportplanen. Syftet är att tydligt visa behoven av förbättrad infrastruktur i länet och att  det finns många starka parter bakom yttrandet.

Varmt välkomna!

0