Datum / Tid


Plats

Region Skåne, Dockplatsen, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 februari.

Innovation, produktivitet och tillväxt: Hur går det för skånskt näringsliv?

Sydsvenska Handelskammaren och Region Skåne bjuder in till ett seminarium om Skånes innovationsprofil och produktivitetsutveckling. Teknisk utveckling och innovationer sker huvudsakligen internt i företagen men kan främjas av offentliga investeringar i FoU, utbildning, infrastruktur etc. När dessa processer samspelar på ett positivt sätt leder det till ökad produktivitet och tillväxt. Hur ser sambandet mellan innovation, kompetens och produktivitet ut generellt och hur går det för Skåne?

Josef Taalbi, forskare vid Lunds Universitet, presenterar studien Regionala Innovationsmönster som utifrån en helt unik databas analyserar Skånes innovationsprofil i jämförelse med andra svenska regioner.

Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, presenterar utifrån Skånes produktivitetskommission hur innovationer, produktivitet och tillväxt hänger ihop samt hur produktivitetstillväxten utvecklas i skånskt näringsliv.

En företagspanel tar sig därefter an frågan hur skånsk tillväxt kan stärkas och diskuterar hur skånska företags innovationskraft och produktivitetsutveckling kan utvecklas.

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne, hälsar välkommen och Per Tryding, vVd Sydsvenska Handelskammaren, modererar diskussionen.

Seminariet är en del i arbetet med att ta fram en ny innovationsstrategi för Skåne.
Kom och tyck till så kan vi tillsammans stärka utvecklingen i Skåne!

Välkomna!


Studierna som presenteras finns att ladda ner här: 
Regionala innovationsmönster – Nya perspektiv från en svensk innovationsdatabas 1970–2013.
Skånsk produktivitet: I kapp och förbi?

0