Datum / Tid


Plats

Clarion Grand Hotel, Lokal "Storm", Stortorget 8 252 23 Helsingborg

Pris

2 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
3 950 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. I priset ingår kaffe förmiddag och eftermiddag, lunch, dokumentation och boken ”Nationell rätt och internationella köpavtal” av Lars Gorton. Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

I samband med registreringen 9.45-10.05 serveras kaffe/te och fralla.

Sista anmälningsdag: 18 november. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan efter den 18 november utgår full avgift.

Internationell kontraktsskrivning

Lär dig undvika de vanligaste fallgroparna inom internationell kontraktsskrivning!

Under dagen belyses grundläggande frågor i internationella inköps- och försäljningsavtal. Syftet med utbildningen är att du genom att förbättra dina kunskaper inom internationell kontraktsskrivning ska kunna få till stånd mer genomtänkta avtal och därmed göra bättre affärer.

I det inledande passet får du en inblick i vad som krävs för att ett bindande avtal ska anses ha uppkommit, hur standardvillkor används samt grundläggande regler för avtalstolkning. Därefter går vi igenom vanliga avtalsbestämmelser och deras syfte, innebörd och konsekvenser, till exempel bestämmelser om leveransvillkor, fel och reklamationer. Vi tar även upp frågor kring lagval och tvistelösning, som är särskilt aktuella i internationella avtalsförhållanden. Dagen avslutas med en övergripande genomgång av den internationella köplagen (CISG).

Utbildningen vänder sig till alla som vill få en ökad insikt i internationell kontraktsskrivning och framförallt till de som arbetar med inköp och försäljning på företag med internationell verksamhet.

Föreläsare är advokaterna Johan Herrström och Cecilia Rehn från Advokatfirman Lindahl.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis. Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0