Datum / Tid


Plats

Best Western Hotell Karlshamn, Jannebergsvägen, Karlshamn

Pris

Lunchmötet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Internationella affärer – en ekonomisk omvärldsspaning Karlshamn

Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut på viktiga marknader för svenska företag och vilka trender kan få betydelse för världshandeln framöver?

Under detta lunchmöte lyssnar vi till Pernilla Johansson, senior ekonom från Swedbank, som belyser den ekonomiska utvecklingen i EU, USA och Kina. Hon ger oss en spaning kring trender och faktorer som påverkar företags internationella affärer. Fokus är på klimatomställningen och de ökade geopolitiska spänningar mellan Kina och USA.

På plats möter vi även Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn, som belyser vilka förändrade logistikflöden de ser till följd av en förändrad omvärld samt hur den gröna omställningen påverkar sjösektorn.  Hur påverkar dessa faktorer företag i Blekinge?

Varmt välkommen,

Exportboost Blekinge samlar företag som vill utveckla sina affärer på nya marknader. Eventet är kostnadsfritt och görs inom Regional Exportsamverkan Blekinge i samverkan med Blekinges kommuner, Techtank & Blekinge Business Incubator.

Regional Exportsamverkan Blekinge samlar följande exportfrämjande aktörer: Almi, SEK, EKN, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Region Blekinge.

0