Datum / Tid


Plats

Clarion Grand hotel, Stortorget 8-12, 251 11 Helsingborg

Pris

1795 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
2695 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan efter den 1 mars utgår full avgift och likaså vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är 28 februari.

Kaffe och fralla på förmiddagen (serveras 9.45-10.05 i samband med registreringen), lunch och enklare fika på eftermiddagen ingår.

Internationella godstransporter på väg – vad ska du tänka på?

Vi kommer alla i kontakt med det enorma flöde av gods som transporteras på våra vägar. Din roll i kedjan kan dock skilja sig åt och vara alltifrån avsändare, mottagare, transportör, speditör till förmedlare av transporter. Oftast fungerar allt bra men vad händer om gods skadas, kommer fram efter avtalad tid eller rent av försvinner?

Under denna halvdagsutbildning belyser vi de olika aktörernas roller. Särskild fokus kommer att läggas på frågor som rör ansvar, dröjsmål, försäkring och ersättning. Vi går igenom vad som ska göras rent praktiskt om något händer med godset och när du måste göra det. Vi går också igenom de långtgående begränsningar som finns för transportörens ekonomiska ansvar för olika händelser.

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna om beställaransvar för den som avtalar om en transport bl.a. infördes utökad undersökningsplikt. Vi går igenom vad detta innebär praktiskt.

Utbildningen är tänkt att ge dig praktiska kunskaper men vi kommer inledningsvis att gå igenom de svenska och internationella regelverken, Lagen om inrikes vägtransporter resp. CMR-konventionen, för att du ska få en nödvändig inblick i de regler som styr vägtransporter. Vi berör även några av de vanligast förekommande standardvillkoren, bl.a. NSAB 2015 och Alltrans 2007. Den nya versionen NSAB 2015 trädde i kraft 1 januari 2016.

Vi kommer också att se hur de köprättsliga och transporträttsliga regelverken fungerar tillsammans. Vilket ansvar har säljare/avsändare, köpare/mottagare och transportören exempelvis för uppkomna skador och när övergår ansvaret?

Du kommer efter dagen att ha med dig praktisk kunskap om hur du ska hantera olika situationer som kan uppkomma i samband med godstransporter på väg.

Föreläsare är advokat Per Olsson, MAQS Advokatbyrå i Malmö. Per har arbetat med frågor rörande vägtransporter i 20 år och har stor både praktisk och teoretisk kunskap.

Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0