Datum / Tid


Plats

Clarion Grand Hotel, Stortorget 8, 252 23 Helsingborg, Sverige

Pris

1 795 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
2 695 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med kaffe och fralla som serveras 9.45-10.00 i samband med registreringen. Lunch och enklare eftermiddagsfika ingår också.

Sista anmälningsdag är den 8 maj. Vid avanmälan efter den 9 maj utgår full avgift.

Internationella sjötransporter – vilka regler gäller?

Varje dag skeppas stora mängder gods från Europa samtidigt som det kommer stora mängder hit. Vilka regler gäller när du transporterar ditt gods över havet? Vad händer om godset skadas eller förloras under transporten? Vem ska försäkra godset och vilken ersättning kan varuägaren få om godset skadas eller förloras? Vad måste göras om något händer godset och när?

Under denna utbildning går vi inledningsvis igenom de internationella konventioner som styr internationella godstransporter på sjö. Vi går igenom transportörens respektive godsägarens ansvar och vad som händer om godset skadas eller förloras under transporten.  Vi kommer att ha en praktisk inriktning och belysa vad som måste göras och vem som ska göra vad samt vilken ersättning varuägaren kan få. Vi går även igenom frågor kring försäkring av godset.

Vi kommer även att beröra vad som gäller när en transport sker med en kombination av olika transportmedel (s.k. multimodal transporter) och i vilken utsträckning det går att avtalsmässigt skapa bra logistikavtal för att minska riskerna.

Avslutningsvis belyser vi särskilda problemställningar som uppkommer för inblandade parter vid fartygshaverier.

Du kommer efter dagen ha med dig praktisk kunskap som är bra att känna till för företags godstransporter till sjöss.

Föreläsare är Peter Bäverlid, Advokatfirman Lindahl i Helsingborg. Peter är specialiserad på sjö- och transporträtt och försäkringsrätt.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0