Datum / Tid


Plats

Handelskammarens nya lokaler på vån 7, Ångbåtsbron1, Malmö

Pris

1 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
2 995kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

I samband med registreringen 9.45-10.05 serveras kaffe/te och fralla. En lunch och eftermiddagsfika serveras också under dagen.

Handelskammarens lokaler ligger på ca 5-7 minuters gångavstånd från Malmö Centralstation vilket är smidigt om du kommer med tåg eller buss.

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Internationella vägtransporter med gods – vad ska du tänka på?

– CMR-konventionen, Lagen om inrikes vägtransport och NSAB 2015

Vi kommer alla i kontakt med det enorma flöde av gods som transporteras på våra vägar. Din roll i kedjan kan dock skilja sig åt och vara alltifrån avsändare, mottagare, transportör, speditör till förmedlare av transporter. Oftast fungerar allt bra men vad händer om gods skadas, kommer fram efter avtalad tid eller rent av försvinner?

Under denna utbildning belyser vi de olika aktörernas roller. Särskild fokus kommer att läggas på frågor som rör ansvar, dröjsmål, försäkring och ersättning. Vilket ansvar har säljare/avsändare, köpare/mottagare och transportören exempelvis för uppkomna skador och när övergår ansvaret? Vi går igenom vad som ska göras rent praktiskt om något händer med godset och när du måste göra det. Vi går också igenom de långtgående begränsningar som finns för transportörens ekonomiska ansvar för olika händelser.

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna om beställaransvar för den som avtalar om en transport bl.a. infördes utökad undersökningsplikt. Vad innebär detta praktiskt för transportköpare?

Under utbildningen utgår vi från de svenska och internationella regelverken, Lagen om inrikes vägtransporter resp. CMR-konventionen, för att du ska få en nödvändig inblick i de regler som styr vägtransporter. Utifrån regelverken belyser vi och diskuterar praktiska frågeställningar kring hur man ska hantera olika uppkomna situationer.

Avslutningsvis går vi igenom NSAB 2015 som är det vanligast förekommande standardavtalet i branschen. Här belyser även våra föreläsare praktiska aspekter av domen från Högsta domstolen där de slog fast att NSAB 2015 är att betrakta som handelsbruk i speditions- och logistikbranschen.

Du kommer efter dagen att ha med dig praktisk kunskap om hur du ska hantera olika situationer som kan uppkomma i samband med att du skickar gods med vägburna transporter.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!


Presentation av föreläsare

Ninos Aho, advokat och delägare på Advokatfirman Vinge, är specialiserad på transporträtt och tvistelösning. Ninos Aho har lång erfarenhet av tvister under såväl CMR, LIV och NSAB samt regulatoriska frågor inom vägtransportbranschen.

Paula Bäckdén, advokat på Advokatfirman Vinge, är specialiserad på transporträtt och försäkringsrätt. Paula Bäckdén har mångårig erfarenhet av undervisning inom transporträtt på svenska och utländska universitet.

0