Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och endast för dig som är medlem i Handelskammaren.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 3 juni kl 08:30!

Nätverkswebbinarium: Jakten på framtidens ledarskap

– så här tänker det chefslösa företaget Centigo

Med digitaliserade kunder och ökad förändringstakt ställs helt nya krav på snabbrörlighet och dynamik. Våra traditionella organisations- och ledarskapsmodeller utmanas i grunden.

Johan Waller är en av grundarna till Centigo. Med sina 300 medarbetare använder de sig själva som ett fullskaligt experiment i jakten på framtidens ledarskap. De har inga chefer (inte ens någon VD), budgetar eller centrala planer. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Välkommen till ett inspirerande webbinarium där ni kommer att få ta del av följande:

KUNSKAP: Johan kommer att beskriva hur de har organiserat sig själva med målet att bli en arbetsplats för livet och hur de har rustat sig för de utmaningar de tror framtidens företagande står inför.

BENCHMARKING: Ni kommer att få möjlighet att ställa frågor och vi kommer tillsammans bland annat att diskutera:

  • Hur säkerställer vi att våra företag och verksamheter kan ledas och fungera i morgondagens snabbföränderliga värld?
  • Hur lyckas företag skapa engagerade medarbetare och etablera en värdegrund som medarbetarna inte bara tar till sig, utan lever och andas, och som i slutändan leder till större konkurrenskraft och högre lönsamhet?
  • Var börjar man och hur bygger man in ständig utveckling i företagets DNA?
  • Hur kan vi förbereda oss här och nu för att komma ut som vinnare ur Corona-krisen?

VERKTYG: Du kommer att få möjlighet att göra en självskattning av ditt företags förmåga att nå långsiktig framgång och reflektera över vad som krävs av din organisation för att ta ett kliv närmare framtidens ledarskap.

INSPIRATÖR: Johan Waller grundade Centigo år 2002 tillsammans med Kristian Liljefors och Fredrik Palmgren. Från en mångårig bakgrund som managementkonsult har ett intresse för framtidens ledarskap vuxit fram, ett ämne som han nu blivit en erkänd inspiratör inom. Bland annat har han varit med i Framgångspodden och i flertalet paneldebatter i Almedalen.

0