Datum / Tid


Plats

Calmar Stadshotell, Vinterträdgården, Stortorget, Kalmar

Pris

Kostnadsfritt, endast för Handelskammarens medlemmar.
Kvällsbuffé serveras.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Anmäl dig senast 18 januari.

Kalmar län – En konkurrenskraftig region?

Välkommen till vår nätverksträff och var med i diskussionen om betydelsen av regional konkurrenskraft.

En konkurrenskraftig region är en region som kan attrahera och behålla framgångsrika företag och som kan behålla eller öka levnadsstandarden för dess invånare. Hur konkurrenskraftig och attraktiv är Kalmarregionen? Det finns flera faktorer som hänger samman med en regions konkurrenskraft, däribland kompetens, innovationsgrad och tillgänglighet.

Landshövding Thomas Carlzon inleder med sin syn på regional konkurrenskrafts betydelse för Kalmar län.

Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, diskuterar faktorer som påverkar konkurrenskraften och tillväxten i en region och kopplar det till utvecklingen i Kalmar län.

Vi får också lyssna på intressanta inspel från Nils Nilsson, initiativtagare till satsningen Det Entreprenöriella Universitetet vid Linnéuniversitetet, och Katarina Ellborg, doktorand och projektsamordnare inom Det Entreprenöriella Universitetet.

Värd för träffen är Åsa Måård, Hotelldirektör, Calmar Stadshotell.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.
Kontakta Peter Westher om du har frågor eller inte är medlem.

Välkommen!

0