Kan alla företag och organisationer dra nytta av agila arbetssätt?

Agil – nu kommer de praktiska erfarenheterna

Agila arbetssätt har använts inom mjukvaruutveckling i mer än 20 år. Idag är det en förutsättning för att vara konkurrenskraftig.

Vi ser nu att det appliceras mer och mer i andra branscher och i mindre företag. Numera finns därför erfarenhet från hur det fungerar att införa agila metoder i praktiken.

MEQIFY har de sista 4 åren framgångsrikt hjälpt företag utanför mjukvaruutveckling att införa agila arbetssätt. Inte minst inom industri.

– Det finns ett stort behov idag, hos företag och organisationer, att bli snabbare i att möta kunders behov. Internt finns också intresse från medarbetare att ha större inflytande över sitt arbete, säger Jonas Harris VD och Agil Coach på MEQIFY.

– Genom att forma självständiga team, som ges mandat att agera i enlighet med organisationens mål och visioner i nära samarbete med kunder skapas förutsättningar för en effektiv verksamhet, säger Thomas Mattsson Agil Coach på MEQIFY

Seminariet innehåller bland annat:

  • praktiska exempel från utveckling av en produkt som idag finns i varje svensk livsmedelsaffär
  • steg-för-steg beskrivning för införande av agila arbetssätt i ett företag eller en organisation
  • anpassning av Scrum-ramverket till hårdvaruutveckling
  • frågor och diskussion

Föredragshållare är Jonas Harris och Thomas Mattsson från MEQIFY. Båda har bakgrund i olika roller som utvecklingschef på Ericsson och Tetra Pak.

Varmt välkommen!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne