Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

195 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
295 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 26 september.

Vi börjar med gemensam frukostfralla!

Kan alla företag och organisationer dra nytta av agila arbetssätt?

Agil – nu kommer de praktiska erfarenheterna

Agila arbetssätt har använts inom mjukvaruutveckling i mer än 20 år. Idag är det en förutsättning för att vara konkurrenskraftig.

Vi ser nu att det appliceras mer och mer i andra branscher och i mindre företag. Numera finns därför erfarenhet från hur det fungerar att införa agila metoder i praktiken.

MEQIFY har de sista 4 åren framgångsrikt hjälpt företag utanför mjukvaruutveckling att införa agila arbetssätt. Inte minst inom industri.

– Det finns ett stort behov idag, hos företag och organisationer, att bli snabbare i att möta kunders behov. Internt finns också intresse från medarbetare att ha större inflytande över sitt arbete, säger Jonas Harris VD och Agil Coach på MEQIFY.

– Genom att forma självständiga team, som ges mandat att agera i enlighet med organisationens mål och visioner i nära samarbete med kunder skapas förutsättningar för en effektiv verksamhet, säger Thomas Mattsson Agil Coach på MEQIFY

Seminariet innehåller bland annat:

  • praktiska exempel från utveckling av en produkt som idag finns i varje svensk livsmedelsaffär
  • steg-för-steg beskrivning för införande av agila arbetssätt i ett företag eller en organisation
  • anpassning av Scrum-ramverket till hårdvaruutveckling
  • frågor och diskussion

Föredragshållare är Jonas Harris och Thomas Mattsson från MEQIFY. Båda har bakgrund i olika roller som utvecklingschef på Ericsson och Tetra Pak.

Varmt välkommen!

0