Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börhus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Frukost och lunch serveras under dagen.

Denna utbildning är endast till för den som har gått ”Kan arbetsrätt vara lätt? – Del 1”.

Har du några frågor eller är intresserad av att gå denna utbildning, kontakta Johanna Krantz.

Kan arbetsrätt vara lätt? Del 2

Välkommen till en grundläggande utbildning i praktisk arbetsrätt – Del 2!

Vilket ansvar och handlingsutrymme har en arbetsgivare gentemot en arbetstagare i olika situationer? Inom arbetsrätten finns lagar som reglerar det mesta. En del av lagarna är delvis dispositiva medan andra är tvingande och inte alls går att avtala bort. Utökad kunskap inom arbetsrättens område vägleder och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Under två halvdagar får du djupare och bättre kunskap inom arbetsrätten som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Kursen passar dig som har personalansvar eller dig som vill hålla dig uppdaterad inom arbetsrättsliga frågor.

Utbildningen hålls av Thomas Ogard som är advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå. Han är specialist inom arbetsrätt och tvistelösning och hjälper till med både strategiska och praktiska frågor som rör arbetsrätt.

Varmt välkommen med din anmälan!

Denna utbildning är endast till för de som har gått ”Kan arbetsrätt vara lätt? – Del 1”.


Utbildningsupplägg – grundläggande praktisk arbetsrätt

Dag 2 (halvdag)

Sjukskrivning och rehabilitering

 • Sjuk arbetstagare
 • Läkarintyg
 • Förstadagsintyg
 • Rehabiliteringskedjan
 • Rehabilitering – ansvar och åtgärder (case)

Diskriminering

 • Diskrimineringsgrunder
 • Personkretsen
 • Direkt och indirekt diskriminering
 • Trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning
 • Kränkande särbehandling

Sociala medier

 • Yttrandefrihet (case)
 • Lojalitetsplikt
 • Policy om sociala medier
0